Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Společnost KeMax s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www.kemax.cz) se zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů. Žádné z údajů nejsou v žádném případě poskytovány třetí straně.

 

2 Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností KeMax s.r.o., jsou fakturační informace zákazníka uvedené při objednání zboží (jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, dodací adresa - ulice, město, PSČ) a e-mailová adresa získaná dobrovolným souhlasem s odběrem obchodních sdělení.

 

ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3 Společnost KeMax s.r.o shromažďuje osobní údaje za účelem uskutečnění obchodu a ke vnitřním potřebám společnosti.

 

4 Účelem uskutečnění obchodu se rozumí prodej zboží či služeb. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pak pro zasílání aktuálních obchodních nabídek a informací.

 

5 Vnitřními potřebami společnosti se rozumí tvorba statistik, vyhodnocování úspěšnosti obchodu a dalších aktivit spojených s chodem společnosti. Tyto aktivity slouží pouze pro společnost KeMax s.r.o. a nejsou poskytovány třetí straně.

 

VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6 V případě, že požadujete z jakéhokoli důvodu vymazání Vašich osobních údajů, stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu info@kemax.cz.

 

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7 Společnost KeMax s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů. Prodej, sdílení či jiné poskytnutí osobních údajů třetí straně je nepřípustné.

 

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8 Uživatel internetového obchodu www.kemax.cz musí pro odběr obchodních sdělení (informačních e-mailů) souhlasit s jeho zasíláním. Souhlas je vyjádřen:

 

  1. vyplněním e-mailové adresy odběratele a potvrzením tlačítkem "Odeslat",

  2. zatržením políčka "Souhlasím s občasným zasláním novinek e-shopu na e-mail" v sekci potvrzení objednávky.

 

Zrušení odběru obchodních sdělení je možné provést dvěma způsoby:

 

  1. odeslat žádost o vymazání na e-mailovou adresu info@kemax.cz,

  2. kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je připojen na konci každého obchodního sdělení.

 

9 Společnost KeMax s.r.o. se zavazuje řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.N2I1MWZlM